︎تأملی در سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و موضوعات مطرح شده؛

باشکوه ترین دوران فرهنگ و هنر تاریخ ایران را در دولت سیزدهم شاهدیم

●مراکز فر‌هنگی و هنری ایران از ترکیه فعالترند!

▪︎فاطما گل و قرن باشکوه را ۵۰۰ میلیون نفر در جهان دیدند.

▪︎صادرات فیلم و سریال ترکیه به ۱۳۰ کشور و کسب دوبرابری درآمد نفتی ایران

■۵۱ میلیون گردشگر و ۳۰ میلیارد دلار درآمد سالانه

عصر آزادی آنلاین/ محمد فرج‌پور باسمنجی

۱/اظهارات صریح وزیر فرهنگ و ارشاد در گفت و گوي مفصل با شبکه سراسری خبر و چند موضوع خاکستری و سیاه’و جلوه دادنمطلوب وضعیت فرهنگی ،هنری و دینی جامعه ما، عملی نابخشودنی از وزیری است که سکان دار فرهنگ و هنر و بخشی از فعالیت‌هایکانون‌های مختلف، از جمله کانون های قرآنی و مساجد را نیز عهده دار است. و در ماموریت های آنها رواج فرهنگ و هنر اسلامی ؛اعتلای آگاهی های عمومی و استقلال فرهنگی و رشد و فضایل اخلاقی نیزگنجانده شده است.اینکه باید با مردم صادقانه سخن گوییم وواقعیت‌ها را نشان دهیم یک اصل کلی مکتبی و عرف و قانونی است و انتظار افکار عمومی از متولی رسمی فرهنگ و هنر کشور بیش ازاینهاست.

انتظار این است که وزیر ترک تبار همدانی الاصل فرهنگ و هنر ایران زمین سنجیده سخن گوید و از کلی گویی و کتمان مسائل ومعضلات بی شمار فرهنگی و هنری کشور بپرهیزد.

۲/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این گفت و گوی مفصل که ساعت ۲۲ مورخ ۳۰ مرداد از شبکه خبر پخش شد، وضعیت فرهنگ و هنرکشور را بسیار عالی توصیف کرده و دوره حکمرانی دولت سیزدهم را 《باشکوه ترین دوران فرهنگ و هنر تاریخ ایران 》ذکر کرده وحضور میلیونها ایرانی را در جشنواره های داخلی شاهد آورده و مدعی شده اند که در موسیقی نواحی سنگ تمام گذاشته شده و ده‌هامجتمع فرهنگی و هنری راه افتاده و ۲۶ هزار کانون قرآنی مساجد فعال و شروع به تولیدات محتوایی کرده اند.

این سخنان با شور و شعف ناطق به مراکز سینمایی، فرهنگی و هنری کشور ترکیه کشیده شده و وزیر اظهار کرده در بازدیدی که ازمراکز هنری استانبول داشته اماکن فرهنگی و هنری ایران را پررونق و باشکوه تر از آن ها دیده است. که این ادعا ها به بیانیه هایسیاسی و تبیینی خاکستری و سیاه نزدیک است. حتی تأمل، تعمق،بررسی و پیگیری لازم را نیز نیاز دارد.

۳/کارشناسان و برنامه ریزان توسعه فرهنگی معتقدند در شکل گیری تمدن‌ها،رونق فرهنگ،هنر و ادبیات-علاوه بر علم و توسعه دانش؛تعقلو خرد گرایی،ساختار مناسب اجتماعی،سازمان‌های فعال اقتصادی، توسعه رفاه و گسترش عدالت،تبعیت از سنن اخلاقی منبعث از متنجامعه و موافق با فطرت آدمی ،نظم اجتماعی و مراعات حق و انصاف و پرهیز از خودکامگی دولتمردان همه و همه نقش دارند و در رشدتمدن و فرهنگ و هنر آموزش و تربیت هنرمندان و حمایت مالی و معنوی از اینها و شناسایی افراد با ذوق و مستعد و از همه مهم تررشد اقتصاد، توسعه تجارت، زراعت و تکاثر ثروت به عنوان زمینه ساز بروز آثار فاخر هنری می‌تواند قلمداد شود.

کاخ های زیبا، مساجد باشکوه، عمارت های بدیع و ظروف و اشیا تجملی و زینتی و آثار بجا مانده در هنرهای هفتگانه در این مقولاتمی گنجند.

۴/درباره ادعای وزیر درحمایت از هنر و هنرمندان موسیقی نواحی باید گفت :تنوع موسیقیایی جغرافیایی فرهنگی ایران کهن یک فرصتبسیار مغتنمی است تا از داشته ها و سخنان پندآموزان، بزرگان و حکمای اقوام که سینه به سینه با استفاده از آرایه های ادبی محلی وساز و آواز و وسایل تاثیر گذار بر روح و روان انسان ها در طول زمان شکل گرفته همه بهره ببریم.

آدم وقتی به محتوا و ساز و آواز موسیقی های بلوچ،عرب،ترکمن،کرد،گیلکی،ترک وقشقایی و ..‌کشور وسیع ایران با دقت می‌نگرد چهابیات و پندها و داشته های محلی و قومی در آن دیده می‌شود که روح و روان آدمی را نوازش می دهد و مختلف شکل بودن و مختلفلهجه بودن در کتاب بزرگ الهی از عظمت خالق آفرینش بیان شده است و راستی وزارتخانه ارشاد به عنوان متولی آن تاکنون بجز برپاییهر از چندگاه جشنواره موسیقی نواحی چه اقدامات حمایتی و عملی در انتشار هزاران قطعه آثار موسیقیایی فرهنگ ها و قومیت ها ونواحی سرزمینی ما کرده است و آیا امکان بروز و ظهور هنرمندان موسیقی نواحی در سطح ملی یا بین المللی فراهم شده است؟

آیا حمایت‌های لازم مادی و معنوی برای ارائه شاهکارهای هنرمندان در جشنواره‌های منطقه‌ای، قاره ای و بین‌المللی صورت گرفته است؟

آیا مثل کشورهای توسعه یافته تالارهای مجهز موسیقی و کنسرت برای حضور هنرمندان و اهل موسیقی و ساز و آواز نواحی محلی درایران وجود دارد؟آیا آثار آنها خریداری می‌شود.

آیا تولیدات فاخر آنها امکان و مجال پخش از شبکه های ملی رادیو و تلویزیون را دارا هستند؟

آیا مثل کشورهایی چون ترکیه، شبکه‌های مستقل رادیویی و تلویزیونی و ماهواره‌ای پخش ۲۴ ساعته موسیقی فاخر نواحی مختلف ایران شکل گرفته است؟

ممیزی های سخت گیرانه در چاپ میراث مکتوب و آثار شنیداری و دیداری از سوی همین وزارتخانه چه خساراتی نیز بر موسیقی فاخرمناطق ایران متحمل کرده است.

شکل گیری موسیقی زیر زمینی در ایران چه دلایلی و شواهدی دارد…چرا موسیقی عاشیقلار و رقص آذربایجانی در یونسکو به نامجمهوری آذربایجان ثبت گردید؟

۵/در مورد مقایسه وضعیت فرهنگ و اماکن هنری ایران و ترکیه مورد اشاره وزیر محترم باید گفت: تعداد دانشگاه‌های هنر در ایران بهچند دانشگاه در ۳ شهر تهران، اصفهان و تبریز محدود می‌شود در حالی‌که در همین شهر بین‌المللی استانبول که وزیر فرهنگ و ارشاد ازاماکن آن بازدید کرده است، فقط ۱۸ دانشگاه در زمینه‌های مختلف آموزش هنر و تربیت و آموزش آکادمیک علمی و تکنیکی هنرمندان رشته های مختلف از مینیاتور و تذهیب و هنرهای دستی گرفته تا مد و موسیقی و طراحی لباس فعال اند و تعداد دانشگاه‌هایفعال در زمینه رشته های هنری ۳۸ دانشگاه در کشور ترکیه را شامل می‌شود علاوه بر آن موزه های بزرگی در این کشور راه اندازیشده‌اند که برخی موزهای آن مثل توپقاپوسی جهانی شده‌اند و سالانه ۱۰ میلیون نفر بازدید اتباع داخلی و خارجی دارند.

ترکیه وارث تمدن بزرگ عثمانی و اسلامی از نظر شرایط فرهنگی ، هنری و تاریخی از موقعیت بین بخشی چند قاره‌ای برخوردار بوده و بخشی از عجایب هفتگانه جهانی آن از یک سو و در آمیختگی فرهنگ اسلامی و رومی از سوی دیگر و تلاقی فرهنگ‌های غربی وشرقی یک موقعیت منحصر بفرد از نظر زبان هنر و تاریخ را نصیب این کشور کرده است.

این در حالی است که هنوز در ایران ما ممیزی ایران باستان با هنر بعد از اسلام مرزبندی شده و داشته‌های مادی و معنوی موسیقایینواحی مختلف ایران، آمیزش چندانی با روح موسیقایی سیستمی نداشته و هنوز بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب شرایط پخش عمومیبرخی سازهای موسیقیایی نواحی از جمله قوپوز و سازهای عاشیقی در انظار عمومی و تلویزیون مشخص نشده است.

۶/ترکها با زیرکی تمام موسیقی استانبولی را جهانی کرده اند.دانشکده های موسیقی یکی پس از دیگری راه انداخته اند.چند شبکهرادیویی و تلویزیونی و همچنین پادکست و پخش آنلاین را شکل داده اند‌،

فستیوال های موسیقی شرق و غرب را تشکیل دادند.گروه های مشترک موسیقی بین کشورهای ترک زبان را تقویت کرده‌اند.

از ادیبان و شاعران در سرودن اشعار با ریتم موسیقیایی حمایت می کنند.تولید آهنگ‌ها با نت های ترکی را عالمگیر کرده اند. آهنگتيتراژ های آغازین و پایانی و متن سریال‌های ترکی را شکل داده اند.به تولید محصولات و صنایع مرتبط با فیلم و موسیقی ترک توجهکرده‌اند .راه های پیشرفت در حوزه فیلم و موسیقی را خوب یاد گرفته اند که استقبال جوانان در کشور های عربی، اسلامی و غیراسلامیاز موسیقی استانبولی نمود های عینی آن است که بررسی موشکافانه آنها مجالی گسترده می طلبد.

۷/آمار وضعیت سینمای ایران و ترکیه نیز داستان شنیدنی دارد.اولین سینمای ایران توسط کاتولیک های فرانسوی ۱۲۱ سال پیش درتبریز به نام 《سولِی 》 در معنای خورشید در تبریز راه اندازی شده است.

الان تعداد سالن های نمایش و سینمای ایران ۳۵۱ باب است و تبریز پس از تهران، اصفهان و مشهد در رتبه چهارم کشوری است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.