وضعیت آذربایجان‌شرقی و استان‌های شمالغرب کشور از نظر کسب معیارهای شورای گفتگو به روایت "عصرآزادی"

آذربایجان شرقی استان همیشه برتر

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی به عنوان یک استان تولیدمحور همواره تاکید کرده اند که برای حل مشکلات تولید و سرمایه گذاری، باید دست در دست هم داده و در راستای حل مشکلات بخش تولید گام برداشته شود؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از آن تشکیلاتی است که می توان به بخش خصوصی فعال استانها اعتماد کرد.
در حقیقت، اگر بخواهیم آذربایجان شرقی به سیر متحولانه خود تداوم بخشد باید به طور حتم در کنار بخش خصوصی واقعی استان قرار گرفته و اقدامات مانع زدایانه و تسهیل گرانه انجام گیرد زیرا بنا به اظهار سازمان برنامه و بودجه ۹۰ درصد سهم رشد اقتصادی استان متعلق به این بخش بوده و مهمترین بخش خصوصی در بین استانهاست.
بر اساس گزارش ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای گفتگوی استانی در سال ۱۴۰۱، شورای گفتگوی کشور ۱۶۳ دستاورد داشته و نسبت آن به تعداد مصوبات استانی ۱۰ درصد است که بیشترین نسبت مربوط به سه استان آذربایجان شرقی، زنجان و خراسان رضوی است و در راس آنها، آذربایجان‌ شرقی قرار دارد و نخستین اتاق تجارت ایران در تبریز نیز به عنوان اتاق بازرگانی برتر کشوری انتخاب شده است… 
عملکرد برجسته استان آذربایجان‌ شرقی
استان آذربایجان‌ شرقی با کسب بیشترین دستاورد، جزو سه استان برتر کشور در بین تمام استان‌ها بوده که این دستاوردها ناشی از پیگیری‌های مستمر و اجرای موفق مصوبات این شوراست لذا نسبت دستاورد بیشتر آذربایجان‌ شرقی به همراه دو استان زنجان و خراسان رضوی نشان‌ دهنده کارآمدی بالای این شورا در پیگیری و اجرای مصوبات است.
درباره نسبت دستاورد به مصوبات استانی نیز باید گفت کسب نسبت بالای دستاوردها به مصوبات توسط استان آذربایجان‌ شرقی، نشان‌ دهنده کارایی و اثربخشی بالای جلسات و مصوبات خود است.
در شاخص تهیه و انتشار خبر جلسات شورا نیز استان آذربایجان‌ شرقی در زمینه تهیه و انتشار اخبار جلسات شورا عملکرد مطلوبی داشته و از این نظر نیز در زمره استان‌های برتر قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد استاندار سابق آذربایجان‌ شرقی در بیشتر جلسات حضور داشته است که نشان‌ دهنده تعهد و اهتمام ویژه رئیس شورا به جلسات و موضوعات شوراست، با این حال در سال ۱۴۰۲ مرحوم عابدین‌ خرّم؛ استاندار وقت آذربایجان‌ شرقی طی ماه‌های پایانی خدمت به‌ دلیل بیماری علیرغم میل باطنی، امکان حضور در بیشتر جلسات شورای گفتگو را نداشت.

طرح موضوعات اقتصادی و تهیه و انتشار اخبار جلسات شورا نیز دیگر شاخص تعیین کننده در رتبه شوراهای گفتگویاستانهاست که آذربایجان‌ شرقی در این زمینه نیز عملکرد مطلوبی داشته و در کنار سایر استان‌های برتر، بیشترین امتیاز را کسب کرده است.
در واقع، در تمام موارد تشکیل جلسات کارگروه؛ طرح موضوع و دستور جلسات مرتبط با مسائل اقتصادی، ارائه گزارشات کارشناسی پیرامون دستور جلسات، اتخاذ مصوبات استانی، ارائه پیشنهادات ملی، شاخص ارائه مدارک و مستندات مربوط به دستور جلسات، ارسال دعوتنامه منظم به گزارشات کارشناسی، تنظیم صورتجلسات، سایر اقدامات اجرایی و اداری دبیرخانه شورا، ارسال گزارشات فصلی و هزینه‌کرد بودجه شورا به دبیرخانه ملی نیز، آذربایجان‌ شرقی همواره بالاترین امتیاز را در بین استانها کسب کرده است.
مقایسه با سایر استان‌های کشور و شمالغرب
حضور نمایندگان قوه قضاییه در جلسات اصلی شاخص مهمی است که آذربایجان‌ شرقی به همراه استان‌های فارس و خراسان رضوی بیشترین امتیاز را در این شاخص کسب کرده‌اند اما، سایر استان‌های شمالغرب کشور در این زمینه در رده‌های پایین‌ تر جای گرفته‌ اند.
در شاخص تهیه و انتشار خبر جلسات شورا نیز، آذربایجان‌ شرقی در کنار استان‌های اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان و مازندران سقف امتیاز را کسب کرده و سایر استان‌های شمالغرب در رده‌های پایین‌ تر قرار گرفته‌ اند.
واقعیت این است که باید گفت شورای گفتگوی آذربایجان‌ شرقی در تمام شاخص‌ها، به جز غیبت استاندار وقت به علت بیماری در جلسات، حائز رتبه نخست بین استان‌های شمالغرب بوده است.
در مورد رتبه‌ بندی کلی استان‌ها می توان گفت گروه اول با دامنه امتیاز ۸۰ الی ۱۰۰ به ترتیب شامل استان‌های کرمان، آذربایجان‌ شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خراسان جنوبی، بوشهر، یزد، تهران، البرز، خراسان شمالی و اردبیل است.
گروه دوم با دامنه امتیاز ۷۰ الی ۸۰ مربوط به استان‌های قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، همدان و هرمزگان است.
گروه سوم با دامنه امتیاز ۵۰ الی ۷۰ دربرگیرنده استان‌های سمنان، آذربایجان‌ غربی، کرمانشاه، گلستان، خوزستان و ایلام است و گروه چهارم نیز با دامنه امتیاز کمتر از ۵۰ شامل استان‌های گیلان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، کردستان، لرستان و سیستان و بلوچستان می باشد.
نکته قابل توجه اینکه، بر اساس رتبه‌ بندی کلی، شوراهای گفتگوی استانها در چهار گروه دسته‌بندی شده‌ اند که در این بین آذربایجان‌ شرقی رتبه دوم کشوری را به‌ دست آورده و سپس استان اردبیل در رده آخر گروه اول قرار دارد و به دنبال آن آذربایجان‌ غربی و در نهایت استان زنجان به ترتیب در گروه سوم و چهارم قرار گرفته‌ اند.
عملکرد شورای گفتگوی آذربایجان‌ شرقی در رفع موانع اقتصادی
بر اساس گزارش ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای گفتگوی استانی در سال ۱۴۰۱، شورای گفتگوی آذربایجان‌ شرقی با عملکردی چشمگیر و دستاوردهای قابل توجه، توانسته است جایگاه ویژه‌ ای در میان شوراهای استانی به خود اختصاص دهد.
این گزارش همچنین به بررسی شاخص‌ها و مولفه‌های مختلف پرداخته و عملکرد استان‌های مختلف را در زمینه تشکیل جلسات، پیگیری مصوبات و دستاوردهای عملیاتی مورد ارزیابی قرار داده است که عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص‌هایی از قبیل تشکیل جلسات اصلی، وظایف شورای استان شامل طرح موضوعات و دستور جلسات اقتصادی در جلسات اصلی، وظایف دبیرخانه شورای استان از بابت مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات، وظایف دبیرخانه شورای استان مربوط به سایر اقدامات اداری و اجرایی و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با این تفاسیر، استان آذربایجان‌ شرقی با عملکرد چشمگیر خود در سال ۱۴۰۱، توانسته است نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع اقتصادی ایفا کند و خوشبختانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان نیز با عملکرد قوی و دستاوردهای چشمگیر خود، الگویی برای سایر استان‌ها در بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع اقتصادی قلمداد می گردد.
بر اساس اعلام کارشناسان، این موفقیت نتیجه تعامل سازنده و مستمر بین دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و پیگیری مداوم استاندار و اعضای شوراست که این موفقیت نه‌ تنها به‌ دلیل تعداد بالای دستاوردها بلکه به خاطر کیفیت اجرای مصوبات و حضور فعال در جلسات اخذ گردیده است.
شایان ذکر است استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰ نیز با به‌ دست آوردن امتیاز ۱۰۰، رتبه اول کشوری را کسب کرده بود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.