مدير نظام فنی و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزی استان خبر داد؛

شركت‌های مشاور آذربايجان شرقی ۹ هزار و ۲۸۱ میلیارد ريال ظرفیت دارند

عصرآزادی/ سرویس اقتصادی: مدير نظام فني و اجرايی سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي آذربايجان شرقي مجموع ظرفيت شركت‌هاي مشاور این استان را ۹ هزار و ۲۸۱ ميليارد و ۲۲۲ ميليون ريال اعلام كرد.
“ناظم يونسی” در گفتگو با خبرنگاران افزود: آذربایجان شرقی به عنوان يكي از استان‌هاي مهم و تأثيرگذار در توسعه و پيشرفت كشور محسوب شده و صلاحيت شركت‌هاي مهندسان مشاور فعال در اين استان توسط مديريت نظام فني و اجرايي به طور مستمر مورد ارزيابي قرار می گيرد.
وي ادامه داد: به طور كلي در ۹ گروه تخصصي، شركت‌هاي مشاور استان با مجموع ظرفيت ۹ هزار و ۲۸۱ ميليارد و ۲۲۲ ميليون ريال رتبه‌ بندی شده‌ اند.
يونسي اضافه كرد: در گروه تخصصي شهرسازي و معماري با مجموع ظرفيت ۴ هزار و ۳۳۷ ميليارد و ۴۰۱ ميليون ريال، ۹۶ شركت داراي پايه سه، ۳ شركت دارای پايه دو و ۸ شركت داراي پايه يک هستند.
مدير نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي تاکید کرد: در گروه تخصصي راه و ترابري با مجموع ظرفيت يک هزار و ۱۹۳ ميليارد و ۱۱۴ ميليون ريال، ۱۸ شركت داراي پايه سه، یک شركت داراي پايه دو و یک شركت نیز دارای پايه يک هستند.
اين مقام مسئول توضيح داد: در گروه تخصصي مهندسي آب با مجموع ظرفيت دو هزار و ۶۸۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال، ۲۹ شركت داراي پايه سه، یک شركت داراي پايه دو و ۳ شركت داراي پايه يک هستند.
یونسی افزود: در گروه تخصصي مطالعات كشاورزي با مجموع ظرفيت ۸۱ ميليارد و ۵۶۴ ميلون ريال، ۳ شركت دارای پايه سه و در گروه تخصصي انرژي با مجموع ظرفيت ۸۶۷ ميليارد و ۱۱۱ ميليون ريال، ۶ شركت داراي پايه سه، یک شركت دارای پايه دو و یک شركت داراي پايه یک هستند.
وی اذعان كرد: در گروه تخصصي ميراث فرهنگي با مجموع ظرفيت ۱۲۱ ميليارد و ۹۳۲ ميليون ريال، ۴ شركت داراي پايه سه و در گروه تخصصي تخصص‌هاي مشترک با مجموع ظرفيت دو هزار و ۶۰ ميليارد و ۱۲۸ ميليون ريال، ۴۰ شركت دارای پايه سه، ۷ شركت داراي پايه دو و ۳ شركت دارای پايه يک هستند.
مدير نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي آذربايجان شرقي در پایان خاطرنشان کرد: در گروه تخصصي محيط زيست و سلامت با مجموع ظرفيت ۲۴ ميليارد و ۷۱۶ ميليون ريال، یک شركت داراي پايه سه و در گروه تخصصي نقشه‌ برداري و GIS نیز با مجموع ۱۹۷ ميليارد و ۷۲۵ ميليون ريال، ۳ شركت داراي پايه سه و یک شركت داراي پايه یک هستند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.