مرور برچسب

آلنوش تریان تبریزی

آلنوش تریان تبریزی اولین بانوی اختر فیزیک ایران و دانش آموخته ممتاز آسیایی سوربن

عصرآزادی آنلاین /  ✍🏻محمد فرج پور باسمنجی ●از اولین استادی تمام زن فیزیک اختر ایران تا ایجاد واحد فیزیک ستارگان دانشگاه تهران ●از اوردن تلسکوپ زایسی آلمان به دانشگاه تهران تا بنیانگذاری تنها رصد خانه فیزیک خورشیدی ●خدا باوری و بهره گیری…