مرور برچسب

بازار عکاسی

ریاست اتحادیه عکاسان و صنوف وابسته شهرستان تبریز در گفتگو با عصر آزادی مطرح نمود: با دخالت غیر…

عصر آزادی آنلاین/ حامد پورمند ریاست اتحادیه عکاسان و صنوف وابسته شهرستان تبریز گفت: تنها عکاس است که تصاویر را ثبت می کند و حس دنیائی از تجربه، علم و دانش عکاسی در صندوقچه را به یادگار می گذارد. به گزارش خبرنگار عصر آزادی، ریاست اتحادیه…