مرور برچسب

بخش ایلخچی

پسته آذربایجان خندانِ تنها

📌عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده پسته Pistachio از گذشته های دور به عنوان یکی از محصولات کشاورزی و خشکبار صادراتی ایران در دنیا شناخته شده است؛ به حدی که در کنار فرش دستباف دیار آذربایجان و زعفران منطقه خراسان جایگاه ویژه‌ای در صادرات…